Sct. Maria, du fødte vor bror, frelseren
Jesus, der kom til vor jord
og viste os vejen til kærlighedsfryd,
så forstumme må hver krigssmertelyd.

Du fødte og elsked´ Jesus, vor bror,
gav håb til vor lidende tørstende jord.

Du venter i lyset
på hver søgende sjæl med din søn,
som vi ser i stilhed i hjerternes løn.
I ham du gav os Guds kærlighedskraft,
derfor vi altid håbet har haft.
Kristne digte